Lover og forskrifter

På denne side finner du utdrag fra opplæringsloven samt tariffavtale med særbestemmelser for lærlinger,som er aktuell for videregående opplæring innen Hotell- og Restaurantbransjen.

Info fra Kunskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.