email facebook

Om / Kontakt

Telefon / mobil: 900 56 438
Telefaks: 57 82 33 44
E-post: john.grov@enivest.net
Postadresse:
Postboks 719
6801 Førde
Besøksadresse:
Concordbygget 3 etg.
6800 Førde

Bankkonto: 3700.14.94555

Organisasjonsnr: 974.695.006

Medlem av FOHR (www.restaurantogmatfag.no)

Opplæringskontor for Hotell- og Matfag © 2020 | Sogn og Fjordane