Om / Kontakt

Telefon / mobil:900 56 438
E-post: john.grov@enivest.net
Postadresse:
Postboks 719
6801 Førde
Besøksadresse:
Concordbygget 3 etg.
6800 Førde

Bankkonto: 3700.14.94555

Organisasjonsnr: 974.695.006

Medlem av FORM (www.restaurantogmatfag.no)