Beskrivelse av «Terje Ness legatet»

  • Terje Ness Legatet:

På Årsmøtet for 2003 har Opplæringskontor for Hotell– og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane opprettet et legat, 

der lærlinger, som har lærekontrakt med Opplæringskontoret, og er ansatt som lærling i et av våre 

medlemsbedriftene, kan søke om økonomisk støtte til tiltak innen sin fagområdet.

  • Hvem er Terje Ness ?

Terje Ness er født og vokset opp i Førde. 

Etter grunnskole, startet han opp i sin karriere ved Grunnkurs Kokkfag ved Stryn Videregående Skole. 

Deretter gikk han på VKI Kokkfag ved Førde Husstellfagskole. 

Han gjennomførte sin læretid ved Internor Sunnfjord Hotel under Kjøkkensjef Frode Aga. 

Terje deltok i «Taste of Canada», det uoffisielle verdensmesterskap for lærlinger i Kokkfag, der han fikk en sølvmedalje.

Etter læretiden arbeidet han som kokk ved Hallingstuene på Geilo og på Hemsedal Hotel. 

Under militærtjeneste arbeidet han ved Jan´s Mat og Vinhus, og deretter ved Gastronomisk institutt i Stavanger. 

I 1993 begynte han som kokk ved Restaurant Bagatell i Oslo, der har opparbeidet seg til en meget dyktig kokk.

I 1999 vant han Bocus d´Or, det uoffisielle verdensmesterskap i Lyon i Frankrike. 

I dag er han Kjøkkensjef og eier av Restaurant Haga på Bekkestua.

  • Legatets formål:

Legatet skal tildele økonomiske midler til lærlinger fra bedrifter som er medlem i 

Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane. 

Lærlingene skal ha søkt skriftlig og har fått innvilget midler til reise, opphold, avgifter og 

utgifter ellers til tiltaket som kan gi lærlingene et bedre forståelse for tema innen fagområder 

og innenfor læreplanen for faget. Slike tiltak kan være:

  • Hospitering hos kjente fagpersoner i inn- og utlandet.

  • Deltakelse i nasjonale og internasjonale anerkjente fagkurs.

  • Besøk til messer, arrangementer eller tema innen fagområder i inn- og utlandet.

  • Hvordan søke ?

Har du et ønske om å være med eller oppleve noe spesielt i forhold til faget ditt, nasjonalt eller internasjonalt, kan du laste ned et søknadsskjema. 

  • Når søkes ?

Søknadsfristen er innen 1 februar. Deretter blir søknaden din behandlet i et fagutvalg, og du får svar innen utgangen av mars.

  • Hva skal søknaden inneholde ?

Søknaden skal gi utvalg en del informasjon om hva du har tenkt deg. Derfor må det gis informasjon om hvor, hva og når du har planlagd ditt arrangementet. 

Lag et kostnadsoversikt med dokumentasjon på priser av reise, deltakelsesavgifter, opphold o. l.           

Det skal også legge fram erklæring fra lærebedriften at du får fri fra arbeid for å kunne gjennomføre arrangementet. Reiseforsikringer må du ordne selv.

  • Når søknaden blir innvilget :

Når søknaden blir innvilget, forplikter du å gjennomføre arrangementet du har søkt om. 

Avslutter du læretiden før lærekontrakten går ut, må du betale hele innvilget beløp tilbake til legatet !

Etter arrangementet skal du legge fram en rapport med kostnadsoversikt. Rapporten skal legges på vår hjemmeside, slik at flere kan delta i din opplevelse av arrangementet. Vi viser ellers på vedtektene til legatet her på internettet.