Oppdatering av nettsider

Ikkje alle funksjonar på nettsida fungerar som dei skal for augeblikket. Vi jobbar med å oppdatere nettsidene.